Rec Room thúc đẩy người dùng tăng trong thời kỳ đại dịch để trở thành kỳ lân VR

Rec Room thúc đẩy người dùng tăng trong thời kỳ đại dịch để trở thành kỳ lân VR Nền tảng trò chơi Rec Room hiện là một con kỳ lân, được định giá 1,25 tỷ đô la trong vòng tài trợ gần đây là 100 triệu đô la